Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Visa objekt

Hur man visar objektinformation

Steg


Klicka på mappikonen för att visa vyn SELECTED DATA.

Arbetsflöde för automatiskt val av objekt inne i tumör

För att säkerställa att förvärvningen startar genast, väljer Intraoperative Structure Update som standard objekt med en objekttyp som är antingen:

  • Tumor eller

  • Unknown

Om objekttypen är Unknown, uppmanar programvaran dig automatiskt att spara den som Tumor för att kunna fortsätta efter att du tryckt på Done.

Exempel på vyVisa ditt resektionsobjekt och/eller andra befintliga objekt i vyn SELECTED DATA.

NrFörklaring
Objektinformation
Resektionsobjekt

Knapp för att växla mellan att markera/avmarkera individuella objekt

Aktuell bilduppsättning

Bildvalslista

Knapp för att växla mellan att markera/avmarkera alla objekt
Påvisar aktuellt valt resektionsobjekt

Växla mellan layoutvy på/av

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10