Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Inläsning av patientdata

Hur man läser in patientdata

Steg

1.

Välj patienten i menyraden ① för att öppna Patient Browser.

2.

Välj en patient i Patient Browser.

3.

Tryck på Select.

Hur man väljer patientdata

Steg

1.

Välj ditt befintliga objekt från din patientdatauppsättning.

2.

Ta bort eventuella oönskade bilddata genom att välja X ①.

3.

Välj OK.

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10