Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Påbörja en session

Allmän information

Intraoperative Structure Update arbetar tillsammans med programvaran Cranial.

Använd Cranial för att registrera din patient. Vidare information finns i Användarhandbok för programvara, Cranial ENT.

Använda Brainlab Elements

Content Manager visar en översikt av installerade Brainlab Elements.

Före eller efter användning av Intraoperative Structure Update kan du använda andra Elements, t.ex. Smartbrush eller Adaptive Hybrid Surgery Analysis (förutsatt att de är installerade och licensierade).

För mer information se Användarhandbok för programvara för Smartbrush och Användarhandbok för programvara för Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Starta programvaran Cranial

Öppna Cranial från Content Manager i ditt valda arbetsflöde.

Steg
Välj programmet Cranial ①.

Programvaran laddas och huvudskärmen öppnas.

Registrera patient med Cranial-programvaran

Innan du går vidare med Intraoperative Structure Update måste du först registrera din patient med Cranial.

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10