Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Ytformning

Allmän information

En del objekt utgör begränsningar för programvaran med att framgångsrikt och korrekt beräkna ytan.

Endast jämna organiska former behandlas av algoritmen. Vassa, spetsiga former är inte lämpliga och ger felaktiga resultat.

Översikt av formers kompatibilitet

I tabellen nedan visas hur olika former stöds av programmet:

Typ av ytformExempelStöds?

Konkav

Stöds

Lätt konvex

Stöds

Djupt konvex

Stöds med begränsningar

Skarpa kanter

Stöds inte

Fel kan inträffa runt markerade områden

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10