Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Använda Intraoperative Structure Update

Hur man startar Intraoperative Structure Update

Steg

Välj Intraoperative Structure Update från Content Manager.

Exempel på vy

Nr

Komponent

Objektinformation

Ursprungligt objekt före resektion

Navigerat instrument

Banans väg för det navigerade instrumentet

Anger referensanordningens synlighetsstatus

Menyfunktioner

Knapp

FunktionZoom: till intresseområde.Förvärvning av hudyta är på.


Förvärvning av hudyta är av.Start: startar förvärvning av hudyta.Stop: stoppar eller avbryter förvärvning av hudyta.Reset: återställer eller återhämtar det senast sparade objektet.

Kamerastatusfält

IkonReferensanordningens synlighet


Synlig

Inte synlig

Kameran inte ansluten

Kameran värms upp
Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10