Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Förvärvning av hudyta

Hur man förvärvar resektionskaviteten

Steg

1.

Säkerställ att instrumenten är kalibrerade för användning med Cranial.

För mer information, se Användarhandbok för programvara, Cranial ENT.

2.

Flytta ditt instrument i position och säkerställ att det är i kamerans synfält.

3.Tryck på Start för att förvärva resektionskaviteten.

Surface Acquisition ON visas.

4.

Flytta försiktigt det kalibrerade instrumentet längs resektionskaviteten och markera alla punkter som påvisar resektionskaviteten.

5.Tryck på Stop när du är färdig.

Tryck alternativt på Stop för att tillfälligt avbryta förvärvningen av punkter vid behov.

6.

Intraoperative Structure Update beräknar restområdet och skapar ett nytt objekt.

7.

Verifiera den beräknade ytan på det nya Intraoperative Structure Update-objektet.

8.Använd vid behov Reset för att kassera din beräknade yta.

Alternativt trycker du på Start igen (se steg 3) för att fortsätta med vidare förvärvning av punkter.

9.

Välj Done när detta är klart.

Ett nytt objekt sparas i Patient Browser, med följande format:

Ursprungligt namn + restvolymen. T.ex. ”tumör 75 %”.

Det nya objektet är tillgängligt för användning i andra program, t.ex. navigeringsanvändning i Cranial. Vid behov kan det ursprungliga objektet väljas om från Patient Browser.

Varning
Varning
Varning
Varning

Hur man verifierar noggrannheten för den beräknade ytan

Steg

Håll instrumentet mot riktmärken inom resektionskaviteten och verifiera att instrumentets position som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.

Navigeringsnoggrannhet

Varning

Resektionsresultat

Objektinformationen i 3D-vyn visar objektets värden, före och efter resektion. Båda objektens konturer är synliga i alla vyer ⑥.
NrFörklaring
Procentandel av ursprungligt objekt

Ursprungligt objekts volym

Objektnamn

Restvolym

Återstående procentandel av ursprungligt objekt

Kontur av ursprungligt objekt

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10