Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Úvod

Všeobecné informace

Intraoperative Structure Update podporuje úpravu objektu (např. tumoru) pomocí navigovaného nástroje. Program převádí zbývající plochu na 3D objekt.

Předoperační kroky pomocí programu Smartbrush

Program Smartbrush slouží k segmentování objektů zájmu na datové sady. Další informace naleznete v uživatelské příručce k programu pro Smartbrush.

Typický pracovní postup

Kroky

1.

Vyberte pacienta.

2.

Vyberte již existující objekt (např. objekt v programu Smartbrush).

3.

Spusťte program Cranial a zaregistrujte pacienta.

4.

Proveďte kalibraci vhodného nástroje v prostředí programu Cranial, aby byl připraven pro použití s programem Intraoperative Structure Update.

Ujistěte se, že je osa nástroje kalibrovaná pomocí matrice ICM4, například pomocí vidlicové vložky (vrubu) nebo kalibrace otvoru.

5.

Spusťte program Intraoperative Structure Update.

6.

Navigujte resekční dutinu pohybem kalibrovaného nástroje podél resekční dutiny (viz Akvizice povrchu).

7.

Dokončete objekt.

8.

Ověřte nový objekt.

9.

Zvolte Done.

Číslo výrobku: 60917-52CS

Publicēšanas datums: 2020-06-25