Automatic Registration iMRI

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.0

Informacje ogólne

Informacje ogólneAutomatic Registration iMRI pozwala rejestrować dane pacjenta pozyskane śródoperacyjnie bez wykorzystywania znaczników i/lub punktów orientacyjnych pacjenta. W związku z tym standardowa rejestracja wymagająca markerów pacjenta i/lub punktów orientacyjnych nie jest konieczna.

Typowy schemat postępowania

Przebieg procedury

1.

Zaplanować operację.

2.

Przygotować system nawigacyjny, pacjenta oraz urządzenia do automatycznej rejestracji iMRI.

3.

Przeprowadzić ręczną rejestrację i operację nawigowaną.

4.

Skanowanie śródoperacyjne.

5.

Automatic Registration iMRI.

6.

Zakończenie operacji nawigowanej.

Przed rozpoczęciem pracy

Należy się upewnić, że skaner i powiązane stacje robocze są uruchomione i gotowe do użytku oraz że skaner i system firmy Brainlab są połączone.

Należy się upewnić, że prawidłowo zmontowano odpowiednie wyposażenie, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi urządzeń do obrazowania czaszkowego.

Modyfikacja danych

Nie wolno modyfikować danych na skanerze w żaden sposób (np. przez rotację, zamianę stron, kontrast, powiększenie). Należy się upewnić, że oryginalne dane DICOM są przesyłane bezpośrednio do systemu nawigacji w celu rejestracji za pośrednictwem śródoperacyjnego DICOM push lub serwera PACS.

Aplikacja CameraAplikacja Camera jest funkcją opcjonalną. Ta sama funkcja i przyciski służące do sterowania silnikiem kamery, a także duże pola widzenia kamery do dostosowania pozycji kamery lub markera są dostępne w aplikacji Automatic Registration iMRI.

Należy wybrać Camera z Content Manager, aby wyświetlić podłączone urządzenia widoczne dla kamery (np. urządzenia wykrywające, markery, elementy odblaskowe) w czasie rzeczywistym. Ponownie wybrać Camera, aby zamknąć tę funkcję.

W przypadku Curve 1.1 Camera wykrywa ruch kamery i zawiera przycisk wyśrodkowania. Aby zobaczyć widoczne urządzenia na wykresie odległości, należy rozwinąć opcję Camera.

Informacje dotyczące aplikacji Camera można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Cranial/ENT.

Nr art.: 60917-80PL

Izdošanas datums: 2019-11-25