Automatic Registration iMRI

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.0

Přehled

Všeobecné informaceAutomatic Registration iMRI umožňuje registrovat intraoperativně získané údaje pacienta bez použití značek pacienta a/nebo orientačních bodů. Proto není nutná standardní registrace vyžadující značky pacienta a/nebo orientační body.

Typický pracovní postup

Postup

1.

Naplánujte operaci.

2.

Připravte navigační systém, pacienta a hardware pro automatickou registraci iMRI.

3.

Proveďte manuální registraci a navigovaný chirurgický zákrok.

4.

Proveďte intraoperační skenování.

5.

Automatic Registration iMRI

6.

Dokončete navigovaný chirurgický zákrok.

Než začnete

Zajistěte, aby skener a související pracovní stanice byly spuštěny a připraveny k použití a aby byly připojeny skener a systém Brainlab.

Ujistěte se, že jste správně sestavili doprovodný hardware, jak je podrobně uvedeno v příručce k obsluze hardwaru pro intraoperativní kraniální zobrazování.

Změna dat

Žádným způsobem neměňte obrazová data (například otočení, převrácení, kontrast, zvětšení). Zkontrolujte, zda se originální informace DICOM odesílají přímo do navigačního systému k registraci pomocí funkce DICOM Push nebo serveru PACS.

Aplikace CameraAplikace Camera je volitelná funkce. V systému Automatic Registration iMRI jsou k dispozici stejné funkce a tlačítka pro ovládání motoru kamery, velké pohledy kamery pro nastavení polohy kamery nebo pro značky.

Chcete-li zobrazit všechna připojená zařízení viditelná pro kameru (například sledovací zařízení, značky, reflektory) v reálném čase, vyberte možnost Camera v aplikaci Content Manager. Opětovným výběrem možnosti Camera aplikaci zavřete.

V případě funkce Curve 1.1 aplikace Camera sleduje pohyb kamery a obsahuje tlačítko centralizace. Chcete-li zobrazit viditelná zařízení v grafu vzdálenosti, rozbalte možnost Camera.

Informace o aplikaci Camera naleznete v uživatelské příručce k programu Cranial/ENT.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Izdošanas datums: 2019-11-25