Smartbrush Angio

Fusion

Fusionera bilderEfter att en bildserie valts, uppmanar programvaran dig att fusionera (samregistrera) bilddata.

Väljer man Fusion fusioneras 2D- och 3D-bildserierna automatiskt ihop. Bilderna fusioneras ihop baserat på gemensamma anatomiska strukturer som är gemensamma för båda bildserierna.

Varning

Manuell inriktning före fusionNär bilderna inriktas manuellt underlättar det fusionsalgoritmen och förbättrar resultaten.

Du kan ändra skalan och rotera 3D-kärllagret runt dess axlar, så att det stämmer bättre med underliggande 2D-bilddata.

NrFörklaring
Illustrerar bild- och kärlorientering.

Rotera 3D-kärllagret horisontellt.

Rotera 3D-kärllagret på X-Y-axeln.

Rotera 3D-kärllagret vertikalt.
Öka eller minska 3D-bildskalan.
Spela upp angiogrammet.

Flytta reglaget till de specifika punkterna inom angiogrammet.

Hur man justerar 3D-kärllagret

Steg

1.

Rotera eller justera 3D-kärllagret i förhållande till den underliggande 2D-bilden.

2.

När resultaten är tillfredsställande väljer du Next för att fortsätta.

Hur man skapar en automatisk fusion

Steg

1.Välj Fusion för att starta fusionen mellan bildserierna.

2.

Verifiera fusionen.

3.

Välj Next för att fortsätta.

Dialogrutan för fusionDet är möjligt att hoppa över steget Fusion utan att samregistrera bildseriedata.

Det rekommenderas att man väljer Yes och går vidare med en automatisk fusion när ovanstående dialogruta visas.

Funktioner för fusion

Funktion 


Fusion: Optimerar den manuellt justerade fusionen mellan bildserierna.Välj Undo Fusion för att ångra den automatiska bildfusionen.Reset och Undo Fusion har samma plats i verktygsfältet.

När Undo Fusion används efter en automatisk fusion, återställer det kärlet till dess manuellt justerade förfusionstillstånd.

Reset återställer kärlet tillbaka till dess ursprungliga position före manuell justering.Vessel Visible: Slår på eller av kärlöverlägget, för att underlätta manuell fusionsjustering. Standardgenomskinligheten för kärlobjektet är 50 %, så att bakgrundsbilden också är synlig.

Vessel Complexity: ökar eller minskar nivån av kärlkomplexitet som visas på bildöverlägget.

Allmänna funktioner

Funktion 


Öppnar huvudskärmen i Content Manager.Öppnar dataurvalet.


Bekräftar resultaten av ditt aktuella steg och går vidare till nästa steg.Återgår till föregående steg.

Resultaten sparas inte automatiskt.

Hur man slutför fusionen

Steg

Efter fusionsredigering väljer du Next.

Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05