Smartbrush Angio

ROI (intresseområde)

Allmän information

Använd ROI för att definiera intresseområden, t.ex. ett nidus på angiogrammet.

Hur man använder ROISteg

1.

Rulla genom bilderna med hjälp av skjutreglagen ① (eller mushjulet) för att hitta intresseområden.

2.Välj ROI Brush.

3.

Markera ett intresseområde i en vy genom att rita en kontur ②.
Området är markerat i blått och skapar en stråle ③ i den andra vyn.

4.

Markera intresseområdet i den andra vyn.

5.

Använd vid behov ROI Erase för att definiera kanterna mer noggrant.

Alternativt kan du välja Undo för att ångra tidigare borst-/raderingssteg.

6.

Verifiera ROI Brush-objektet.

7.

Välj Next.

VisningsalternativAnvänd rullgardinsmenyn för att växla mellan vyerna DSA (gråskala) och CIP (färg) för att lättare kunna identifiera intresseområden.

ROI-vyerNrVyFörklaring
CIPFärgintensitetsprojektion: Dynamiskt angioflöde med färgkodad tidsinformation baserad på DSA-bilder.
DSADigital subtraktionsangiografi: Visar angiografibildtagningen i gråskala.

Hur man slutför ROI-redigering

Steg

Efter ROI-redigering väljer du Next.

Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05