Smartbrush Angio

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller patentskyddad information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

  • Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Integrerad programvara från tredje part

Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.

Denna programvara baseras delvis på iTextSharp av Bruno Lowagie och Paulo Soares.

Smartbrush Angio är äganderättsskyddad programvara. Programvaran Smartbrush Angio är skyddad av upphovsrätt. Utöver programvaran Smartbrush Angio kan även andra programvaror installeras på Smartbrush Angio-arbetsstationen, som är licensierade under GNU:s allmänna offentliga licens. Den äganderättsskyddade programvaran och gratisprogramvaran används i enlighet med paragrafen om ”enbart aggregering” som definieras i GNU GPL. De fullständiga villkoren och bestämmelserna för GNU:s allmänna offentliga licens finns här:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

CE-märkning  • CE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i det medicintekniska direktivet (MDD).
  • Enligt MDD, rådets direktiv 93/42/EEG är Smartbrush Angio 1.0 en klass IIb-produkt.

KasseringsanvisningarElektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall), besök:

http://www.brainlab.com/weee

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05