Smartbrush Angio

ROI (Oblasť záujmu)

Všeobecné informácie

Funkciu ROI používajte na definovanie oblastí záujmu, napr. ložiska na angiograme.

Ako používať oblasť záujmuKroky

1.

Posúvaním sa po obrazoch pomocou jazdcov ① (alebo kolieska myši) nájdite oblasti záujmu.

2.Vyberte položku ROI Brush.

3.

Zvýraznite oblasť záujmu v jednom zobrazení nakreslením obrysu ②.
Oblasť sa označí modrou farbou a vytvorí sa zosvetlený pruh ③ v inom zobrazení.

4.

Zvýraznite oblasť záujmu v inom zobrazení.

5.

V prípade potreby použite ROI Erase na presnejšie definovanie okrajov.

Prípadne výberom položky Undo vráťte späť predchádzajúce kroky štetca/vymazania.

6.

Overte objekt ROI Brush.

7.

Vyberte položku Next.

Možnosti zobrazeniaPomocou rozbaľovacej ponuky prepínajte medzi zobrazeniami DSA (odtiene sivej) a CIP (farebné), aby ste mohli ľahšie identifikovať oblasti záujmu.

Zobrazenia oblasti záujmuČ.ZobrazenieVysvetlenie
CIPProjekcia intenzity farieb: Dynamický angiografický tok s farebne kódovanými časovými informáciami na základe DSA obrazov.
DSADigitálna subtrakčná angiografia: Zobrazuje angiografické zobrazovanie v odtieňoch sivej.

Ako dokončiť úpravy oblasti záujmu

Krok

Po úprave oblasti záujmu zvoľte položku Next.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29