Smartbrush Angio

Zatvorenie softvéru Smartbrush Angio

Ako zatvoriť softvér Smartbrush Angio

Ak chcete aktuálnu reláciu z ľubovoľného dôvodu opustiť, postupujte nasledovne:

Kroky

1.Pred zatvorením dokončite aktuálnu úlohu výberom položky Done.

2.Vyberte položku Home.

Otvorí sa hlavná obrazovka Content Manager.

3.Na hlavnej obrazovke Content Manager vyberte položku Exit.

Uloženie údajov pri vypnutí

Varovanie
Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29