Smartbrush Angio

Otvorenie softvéru Smartbrush Angio

Ako otvoriť pracovný postup angiografického plánovania

KrokZ možností pracovného postupu v Content Manager vyberte položku Angio Planning.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29