Smartbrush Angio

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Smartbrush Angio 1.0 je kompatibilný so softvérom:

  • Content Manager 2.0
  • DICOM Viewer 2.0
  • Patient Browser 4.0
  • DICOM Proxy 3.2

Iný softvér Brainlab

Po vydaní tejto používateľskej príručky môže byť k dispozícii iný kompatibilný softvér Brainlab. V prípade otázok týkajúcich sa kompatibility softvéru sa obráťte na podporu spoločnosti Brainlab.

Ak v súčasnosti používate iné ako vyššie uvedené verzie softvéru, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab kvôli objasneniu kompatibility.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29