Smartbrush Angio

Kontaktné údaje a právne informácie

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Južná Amerika

Tel.: (800) 597-5911

Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892-1217

GB

Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko

Tel.: +34 (900) 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace oblasti

Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa

Tel.: +49 89 991568-1044

Fax: +49 89 991568-811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900

Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje na softvér päť rokov servisu. Počas tejto doby sa ponúkajú aktualizácie softvéru, ako aj podpora na mieste.

Spätná väzba

V tejto príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby.

V prípade návrhov na zlepšenie tejto príručky nás kontaktujte na adrese igs.manuals@brainlab.com.

Výrobca

Brainlab AG

Olof-Palme-Str. 9

81829 Munich

Nemecko

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29