Smartbrush Angio

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk

Smartbrush Angio er en applikasjon for skissering av anatomiske vaskulære strukturer og patologier på medisinske bilder.

Tiltenkt bruker

Målgruppen for denne brukerveiledningen er helsepersonale og/eller deres medarbeidere.

Kontroll av riktighet

Advarsel

Ansvar

Advarsel

Medisinske elektriske systemer

Vil du ha informasjon vedrørende konfigurering av medisinske elektriske systemer, se Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning.

Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05