Smartbrush Angio

Fusion

Fusionering af billederEfter valg af billedserier beder softwaren dig om at fusionere billeddata (koregistrering).

Når Fusion vælges, fusioneres 2D- og 3D-billedserier automatisk. Billederne fusioneres automatisk baseret på anatomiske strukturer, der er fælles i begge billedserier.

Advarsel

Manuel placering af præ-fusionManuel tilpasning af billederne hjælper fusionsalgoritmen og forbedrer resultaterne.

Du kan ændre skala og dreje 3D-karlaget om dets akse for bedre at tilpasse de underliggende 2D-billeddata.

Nr.Forklaring
Illustrerer billed- og karretning.

Drejer 3D-karlaget vandret.

Drej 3D-karlaget på X-Y-aksen.

Drej 3D-karlaget lodret.
Øg eller sænk 3D-billedskala.
Afspil angiogram.

Flyt skyderen til specifikke punkter inden for angiogrammet.

Sådan justeres 3D-karlaget

Trin

1.

Drej eller juster 3D-karlaget i forhold til det underliggende 2D-billede.

2.

Når resultaterne er tilfredsstillende, vælges Next for at fortsætte.

Sådan oprettes en automatisk fusion

Trin

1.Vælg Fusion for at starte fusionen af billedserierne.

2.

Verificering af fusion.

3.

Vælg Next for at fortsætte.

FusionsdialogDet er muligt at springe trinnet Fusion over uden at koregistrere billedseriedata.

Det anbefales at vælge Yes i dialogen, som er vist herover, og derefter fortsætte med automatisk fusion.

Fusionsfunktioner

Funktion 


Fusion: Optimerer den manuelt justerede fusion mellem billedserier.Vælg Undo Fusion for at fortryde den automatiske billedfusion.Reset og Undo Fusion har den samme placering i værktøjslinjen.

Når Undo Fusion anvendes efter en automatisk fusion, returnerer den karret til dets manuelt justerede tilstand før fusionen

Reset returnerer karret til dets oprindelige position, før manuel justering.Vessel Visible: Aktiverer eller deaktiverer for karoverlejring for at hjælpe med manuel justering af fusion. Standard gennemsigtighed for karret er 50 %, så baggrundsbilledet også er synligt.

Vessel Complexity: Øger eller reducerer kompleksitetsniveauet for karrene, som vises i billedoverlejringen.

Generelle funktioner

Funktion 


Åbner startsiden i Content Manager.Åbner datavalg.


Bekræfter resultaterne af dit aktuelle trin og går videre til næste trin.Vender tilbage til forrige trin.

Resultaterne gemmes ikke automatisk.

Sådan afsluttes fusionen

Trin

Efter fusionsredigering skal du vælge Next.

Art-nr.: 60914-69DA

Paskelbimo data: 2018-07-26