Smartbrush Angio

Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger systemet, deltage i et uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Dokumentation

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt at alle brugere af systemet:

  • læser denne vejledning omhyggeligt, før udstyret anvendes;
  • til enhver tid har adgang til denne vejledning.
Art-nr.: 60914-69DA

Paskelbimo data: 2018-07-26