Viewer

Sommario

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare

Kompatible enheter som ikke er levert av Brainlab

Viewer er kompatibel med følgende enheter:

EnhetProdusent
Magic Leap 1

Magic Leap, Inc.

7500 West Sunrise Blvd.

Plantation, FL 33322

USA

Magic Leap 1 er sertifisert som IT-utstyr i henhold til ANSI/UL60950 (E492841). Det oppfyller ikke kravene for ME-utstyr som fastsatt av IEC 60601-1:2012, og det skal ikke brukes i et pasientmiljø under kirurgiske prosedyrer.

Enheter som ikke leveres av Brainlab

Advarsel

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Forsiktig

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

Oppdateringer

Advarsel

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.

Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks. virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Advarsel

Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.

Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.

Adresse: www.brainlab.com/updates

Passord: WindowsUpdates!89

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08