Viewer

Sommario

Alternativ 1: Slik posisjonerer du den virtuelle scenen ved bruk av trykt posisjoneringsmarkør

Trinn

1.

Plasser den trykte posisjoneringsmarkøren på en plassering som er egnet for flere visningsprogrammer (f.eks. midt på et bord eller på gulvet).

2.

Koble til enheten og programvaren.

Etter tilkobling ser du følgende melding gjennom brillene: Use trigger to position.

3.

Se på markøren fra en kort avstand. Når Magic Leap-enheten gjenkjenner markøren, innrettes de virtuelle og de trykte pilene automatisk.

4.

Når posisjoneringsmarkøren er gjenkjent, bygges 3D-scenen i den angitte posisjonen.

Hver bruker må utføre disse trinnene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08