Viewer

Sommario

Spine-layoutSpine-layouten inneholder fem standardvisninger ved bruk av ett datasett. Bruk More og Fewer i Vertebra Views til å endre antall ryggvirvelvisninger som skal vises. Venstre visningsport viser snittposisjonen som vises i de andre visningene. Innjusteringen kan justeres ved å dra de gule markørene .

Nr.

Beskrivelse

Snittmarkører.

Sagittal visning av ryggsøylen og ryggvirvlene. Snittene som vises i andre visninger vises også. Disse snittene kan reposisjoneres.

Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisninger for de individuelle snittene.

Velg Fewer for å vise færre ryggvirvelvisninger.

Velg More for å vise flere ryggvirvelvisninger.

Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisninger for de individuelle snittene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08