Viewer

Sommario

Samhandling med 2D-visninger

Bruk de følgende alternativene for navigering i eller justering av en 2D-visning. Du aktiverer en knapp ved å peke den virtuelle pekeren mot alternativet og trykke på utløseren. Den valgte knappen blir blå.

AlternativBeskrivelse


Velg for å aktivere panorering, rulling og zooming ved bruk av styreputen.

  • Panorer: Trekk bildet til ønsket posisjon, eller trykk på bildet for å sentrere bildet på det punktet.
  • Rull: Sveip mot høyre for å gå framover gjennom settet, og sveip mot venstre for å gå bakover gjennom settet.
  • Zoom: Hold inne utløseren, og sveip opp for å zoom ut og sveip ned for å zoome inn.


Velg for å justere vindusoppsett ved å bruke hele kontrollen som et håndtak.


For å plassere tekstetiketter i et bilde velger du Point, og reposisjoner deretter ved å dra til ønsket plassering.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08