Viewer

Sommario

3D stereoskopiske volumgjengivelser

Om 3D stereoskopiske volumgjengivelser

Denne funksjonen gjør at du kan vise 3D-volumgjengivelser i stereoskopisk 3D på et 3D-display. For å starte 3D stereoskopisk visning velger du ikonet i Content Manager og velger 3D-visningen .3D stereoskopiske knapper

Ved åpning av Viewer eksternt ved bruk av iPlan Net eller Origin Server, er flere knapper tilgjengelige i 3D Options-menyen.

Knapp

Funksjon3D Stereo: Aktiver/deaktiver 3D stereoskopisk visning.Swap Left/Right: Bytter volumgjengivelse for venstre og høyre øye.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08