Viewer

Sommario

Slik måler du diametereFunksjonen Circle gjør det mulig å måle diameteren til en sirkel som ligger over bildet. Målinger av diameter utføres på det aktuelle snittet, i tillegg til på snittet foran og bak.

Trinn

1.

Velg Circle.

2.

Velg et punkt i bildet for å opprette en sirkel.

Sirkelens diameter beregnes og vises.

3.

Plasser sirkelen der du ønsker den ved å dra i midten. Reposisjoner sirkelen ved å velge og dra i kantene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08