Viewer

Sommario

Slik aktiverer du Probe’s Eye-visningen

Bruk demperen på Magic Leap-kontrollen til å åpne Probe’s Eye-visningen.

Trinn

1.

Kontroller at en 3D-rekonstruksjon er tilgjengelig i blandet virkelighet.

2.

Pek den virtuelle pekeren mot visningen på samme plassering og i samme vinkel som den ønskede visningsretningen.

3.

Trykk på demperen.

Probe’s Eye-visningen og to Inline-visninger åpnes inni 3D-volumrekonstruksjonen.

4.

Trykk på demperen igjen.

Probe’s Eye– og Inline-visningene vises nå til høyre for 3D-volumrekonstruksjonen.

Bruk styreputen til å rulle langs visningsretningen og/eller rotere rekonstruksjonen for å se Probe’s Eye– og Inline-visningen bedre.

5.

Trykk på demperen en tredje gang for å lukke Probe’s Eye– og Inline-visningene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08