Viewer

Sommario

2D verktøytips – peke mot en 2D-visning

Når du peker den virtuelle pekeren mot en 2D-visning, vises følgende verktøytips til venstre for bildet. Bruk de følgende alternativene for navigering i 2D-visningen. Du aktiverer en knapp ved å peke den virtuelle pekeren mot alternativet og trykke på utløseren.

VerktøytipsalternativBeskrivelse
Trigger

Panorer
Trigger + Swipe Up/Down

Zoom inn/ut
Swipe Up/Down

Bla opp/ned

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08