Viewer

Sommario

2D verktøytips – peke mot hjørnet

Når du peker den virtuelle pekeren mot hjørnet i 2D-visningen, vises følgende verktøytips.

VerktøytipsalternativBeskrivelse
Trigger

Skaler størrelsen på 2D-visningsområdet

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08