Viewer

Sommario

3D Options

Om 3D Options

Med verktøylinjen 3D Options kan du opprette og justere de følgende funksjonene for 3D-visualisering:

  • Terskeljustering
  • Bildebeskjæring
  • Select ROI (interesseområde)
  • Valg av hudtone


3D-visualiseringer

Når du blar gjennom et 2D-bildesett, representerer en gul linje eller en skygge innenfor 3D-visualiseringen plasseringen til snittet som vises. Innenfor andre 2D-bilder representerer et trådkors de kryssende planene. Disse representasjonene tones bort når du slutter å bla.

Baner, objekter og punkter er synlige innenfor 3D-visualiseringer.

Advarsel

Digitalt rekonstruert røntgenbilde (DRR)

DRR-forhåndsinnstillingen bruker CT-data til å opprette en tilnærmelse av et røntgenbilde. Resultatet er et bilde som likner et røntgenbilde, beregnet fra valgt vinkel.

Maksimal intensitetsprojeksjon (MIP)

MIP er en volumvisualiseringsmetode for 3D-data som projiserer vokslene med maksimal intensitet langs visningsretningen i visualiseringsplanet.

Forhåndsinnstillinger

Tilgjengelige forhåndsinnstillinger varierer avhengig av datatype:

Datatype

Standard

Annet

CT uten kontrast

Skin

DRR

Bone

Bone/Vessels, Skin/Bone/Vessels og MIP

CT med kontrast

Skin

MIP

CT Contrast (bone and vessels)

Bone, Skin/Bone og DRR

MR

Skin

MIPVessels

I/R

Rotasjonsangiografi

Bone

MIP

Vessels

I/R

PET/SPECT

MIP

MIPMIP

I/R

Objektvisning

Objektvisningen viser alle valgte vokselobjekter, baner og fiberobjekter.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08