Viewer

Sommario

2D-verktøytips – Vindusoppsett er aktivert

Når navigasjonsalternativet Windowing er aktivert i 2D-visning og du peker den virtuelle pekeren i en 2D-visning, vises følgende verktøytips.

VerktøytipsalternativBeskrivelse
Trigger

Anvend vindusoppsett med utløseren og ved å flytte hele kontrollen mot venstre/høyre og opp/ned.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08