Viewer

Sommario

TykkelseThickness-funksjonen er kun tilgjengelig for opprinnelige snitt hvis betingelsene er oppfylt:

  • Snittavstanden er den samme over hele bildesettet.
  • Maksimal snittavstand er 2 mm.
  • Maksimal forskjell mellom snittavstand og snittykkelse overskrider ikke 10 %.
Nr.

Forklaring

Glidebryter for justering av snittykkelsen. Tykkelsesområdet avhenger av avstanden mellom snitt og kan ikke overskride en maksimal total tykkelse på 6 mm.

Gjennomsnittlig tykkelse er indikert i toppteksten (foran AVERAGE).

Tykkelsen til det gjennomsnittsberegnede området.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08