Viewer

Sommario

Visningsfunksjoner

Knapp

FunksjonReset: Nullstiller alle snitt til opprinnelig visning.Linked View: Forbinder flere bildesett på skjermen.Presets: Velg forhåndsdefinerte CT-vindusverdier.Windowing: Juster lysstyrken (opp og ned) og kontrasten (venstre og høyre).Slices: Justerer antall snitt som vises.

I menyen kan du justere tykkelsen og avstanden mellom de viste snittene.Align: Gir deg mulighet til å justere retningen på skannedataene.Flip: Dra over bildet du ønsker å flytte:

  • Vertikalt for å vende bildet opp/ned
  • Horisontalt for å vende bildet til venstre/høyre


Screenshot: Tar en skjermdump av gjeldende skjermbilde.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08