Viewer

Sommario

Verktøytips og navigering i 3DI blandet virkelighet bruker du den virtuelle pekeren og Magic Leap-styreputen til å navigere i 3D-visningen.

Avhengig av hvor du peker den virtuelle pekeren, vises ulike verktøytips til venstre for 3D-visningen.

VerktøytipsalternativBeskrivelse
Trigger


Flytt 3D-visningen til en annen plassering.
Trigger + Swipe Up/Down


Roter 3D-visningen rundt sin horisontale akse.
Trigger + Swipe Left/Right


Roter 3D-visningen rundt sin vertikale akse.
Swipe Up/Down


Zoom 3D-visning.
Swipe Left/Right


Vises kun når visningen er en Smart Approach-visning. Denne kontrollerer glidebryteren i Viewer, og du kan fjerne lag på 3D-bildet i Smart Approach-visningen.
Demper


  • Trykk én gang for å aktivere Probe’s Eye-visningen og tilknyttede Inline-visninger.
  • Trykk igjen for å flytte Inline-visninger til høyre for 3D-rekonstruksjonen.
  • Trykk en tredje gang for å lukke visningene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08