Viewer

Sommario

Slik kommer du i gang

Introduksjon

Viewer har flere bruksområder. For eksempel:

  • vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
  • sammenligne bildesett fra flere studier
  • utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne Viewer

Lokal installasjon: Åpne Viewer gjennom Content Manager i Origin Data Management. Dette gjør at du kan få tilgang til pasientfilene og bruke Brainlab-programvare.

Nettleser: Åpne Viewer gjennom Origin Data Management. Dette gjør at du får tilgang til pasientfiler og kan bruke Brainlab-programvare.

Se brukerveiledningen for programvaren Origin Data Management for mer informasjon.

SkjermlayoutSkjermlayouten viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.

Nr.

Område

Forklaring

Hovedmeny

Meny som viser tilgjengelige funksjoner.

Valgt visning

Bildeserienavnet og ikonene er uthevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp

FunksjonHome: Tar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpassede bokser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige for andre applikasjoner.Data: Åpner menyen for å skjule/vise data.Pasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg for å gjøre endringer på valgt pasient eller data.View-meny: Visningsalternativer for bilder.Measure-meny: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstander, osv.) og kommentarer.


3D Options-meny: Lag 3D-visninger, beskjær bilde og velg interesseområde. Du kan også koble til funksjoner for blandet virkelighet.Comparison-menyen: Vis sammenligning av Brainlab-objekter hvis slike finnes i bildesettet.


Done: Fortsett og lagre endringer.Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige skjermbilde.  • Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjoner.

  • Velg Discard for å forkaste data.

  • Velg Cancel for å forbli på Viewer-siden.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08