Viewer

Sommario

Visninger som er tilgjengelige i 2D blandet virkelighet

Viewer støtter alle layouter i 2D blandet virkelighet. Enkelte visninger kan vises i programvaren, men ikke i blandet virkelighet.

Noen få datatyper støttes ikke:

  • dokumenter (f.eks. PDF-er, volumetriske rapporter)
  • videoer
  • røntgen-tidsserier
  • 2D DSA

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08