Viewer

Sommario

Feilsøking

Feilsøking av Magic Leap

Følgende feilmeldinger kan vises hvis du bruker Viewer med Magic Leap.

FeilmeldingBeskrivelse/løsning
Not connected. Cannot connect to (gjeldende IP-adresse vises)

Magic Leap kan ikke koble til Viewer-serverdelen fordi det oppsto et problem med den opprinnelige tilkoblingen (f.eks. oppsett/konfigurasjon er ikke korrekt).

Prøv følgende alternativer:

 • Kontroller at Viewer-datamaskinen og Magic Leap er på samme nettverk.
 • Kontroller brannmurinnstillinger (NodeMaster).
 • Velg en egnet port for kommunikasjon (NodeMaster-innstilling).
 • Enterprise IT: skriv inn MAC-adressen til Magic Leap på filterlisten.
 • Oppdater QR-koden for å initiere tilkobling via Viewer-hovedmenyen (QR-kode).
Connection lost. Trying to reconnect…

En opprinnelig tilkobling eksisterte, men den ble brutt.

Prøv følgende alternativer:

 • Vent noen sekunder. Korte brudd gjenopprettes automatisk.
 • Kontroller at Magic Leap er innstilt til riktig Wi-Fi (når flere nettverk er tilgjengelige).
 • Kontroller nettverkskabelen.
 • Oppdater QR-koden for å initiere ny tilkobling via Viewer-hovedmenyen (QR-kode).
Viewer closed. The desktop viewer has been closed. Exiting application

Viewer på datamaskinen ble lukket. Det er ikke mulig å overføre data, så Magic Leap-programvaren lukkes.

Prøv følgende:

 • Start programvaren på nytt (datamaskin og Magic Leap)
Internet privilege missing

Internett-rettighet er avvist. Viewer kan ikke starte uten at denne rettigheten godkjennes. Bruk av denne rettigheten må godkjennes når programmet startes første gang etter installering.

Aktiver rettigheter her:

 • ML-hovedmeny/innstillinger/programmer/Viewer/rettigheter
LAN privilege missing

Lokalnett-rettighet er avvist. Viewer kan ikke starte uten at denne rettigheten godkjennes. Bruk av denne rettigheten må godkjennes når programmet startes første gang etter installering.

Aktiver rettigheter her:

 • ML-hovedmeny/innstillinger/programmer/Viewer/rettigheter
Camera problem

Kamera-rettighet er avvist. Viewer kan ikke starte uten at denne rettigheten godkjennes. Bruk av denne rettigheten må godkjennes når programmet startes første gang etter installering.

Aktiver rettigheter her:

 • ML-hovedmeny/innstillinger/programmer/Viewer/rettigheter

Camera problem. Cannot access camera. Reboot your Magic Leap device.

Fremre kamera er nødvendig for å skanne QR-koden. Hvis kameraet allerede er i bruk av et annet program, kan ikke Viewer-appen fortsette. Start enheten på nytt.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08