Viewer

Sommario

Slik måler du åpne vinkler

Open Angle-funksjonen gjør at du kan måle vinkelen mellom to interesseplan.Trinn

1.

Velg Open Angle.

2.

Velg et punkt i bildet.

To linjer vises på skjermen.

3.

Reposisjoner linjene etter behov ved å velge og dra i endepunktene.

Vinkelen mellom linjene kalkuleres og vises.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08