Viewer

Sommario

Slik kommer du i gang

Introduksjon

Viewer har flere bruksområder. For eksempel:

  • vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
  • sammenligne bildesett fra flere studier
  • utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne Viewer

Lokal installasjon: åpne Viewer gjennom Content Manager, innenfor Patient Data Manager. Dette gjør at du kan få tilgang til pasientfilene og bruke Brainlab-programvare.

Nettleser: åpne Viewer gjennom Origin Server, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler og bruke Brainlab-programvare.

Bruk Patient Selection-programvaren til å velge pasient og ønskede data for visning.

Se Brukerveiledning for programvare for Patient Data Manager, Origin Server og Patient Selection for mer informasjon.

SkjermlayoutSkjermlayouten viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.

Nr.

Område

Forklaring

Hovedmeny

Meny som viser tilgjengelige funksjoner.

Valgt visning

Bildeserienavnet og ikonene er uthevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp

FunksjonHome: Tar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpassede bokser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige for andre applikasjoner.Data: Åpner menyen for å skjule/vise data.Pasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg for å gjøre endringer på valgt pasient eller data.View-meny: Visningsalternativer for bilder.Measure-meny: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstander, osv.) og kommentarer.


3D Options-meny: Lag 3D-visninger, beskjær bilde og velg interesseområde. Du kan også koble til funksjoner for blandet virkelighet.Comparison-meny: Vis sammenligning av Brainlab-objekter hvis til stede i bildesettet.


Done: Fortsett og lagre endringer.Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige skjermbilde.  • Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjoner.

  • Velg Discard for å forkaste data.

  • Velg Cancel for å forbli på Viewer-siden.

Art. nr. 60919-56NO

Data di emissione: 2019-10-07