DICOM Viewer

Programvareoversikt

Generell informasjon

DICOM Viewer kan for eksempel brukes til å:

  • vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
  • sammenligne bildesett fra flere studier
  • utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne DICOM Viewer

DICOM Viewer må åpnes gjennom Content Manager, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler og bruke Brainlab-programvare.

Bruk Patient Selection-programvaren til å velge pasient og ønsket data for visning.

Se Brukerveiledning for programvare for Content Manager og Patient Selection for mer informasjon.

Skjermlayout

Skjermlayout viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.Nr.

Område

Forklaring

Hovedmeny

Meny som viser tilgjengelige funksjoner.

Valgt visning

Filnavn og ikoner er fremhevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp

Funksjon

SeTar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpassede bokser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige for andre applikasjoner.

Brukerveiledning for programvare


Åpner menyen for å skjule/vise data.

DatamenyPasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg for å gjøre endringer på valgt pasient eller data.

ProgramvareoversiktView: Visningsalternativer for bilder.

Vise dataMeasure: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstander, osv.) og kommentarer.

Måling3D Options: Lag 3D-visualiseringer, beskjær bilde og velg interesseområde.

3D-alternativerDone: Fortsett og lag endringer.Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige skjermbilde.  • Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjoner.

  • Velg Discard for å forkaste data.

  • Velg Cancel for å forbli på DICOM Viewer-siden.

Art. nr. 60915-40NO

Data di pubblicazione: 2016-11-03