Spine SRS

Tartalomjegyzék

Physics Administration Ayarları

Arka Plan

Bu bölüm, bir lineer hızlandırıcı tarafından başarılı şekilde uygulanabilecek VMAT tedavi planlarını üretmek için özellikle ilgili olan Physics Administration ayarlarını açıklar (yani lineer hızlandırıcı konsolu tarafından hatasız olarak tedavi için kabul edilen ve Interlock veya ışın kesintisi olmadan). Kalan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için Physics Administration Yazılım Kullanım Kılavuzu’ndaki genel bilgiler bölümüne başvurun.

Tüm parametreler lineer hızlandırıcı kapasitelerine ve bazen de ona ekli R&V sistemine bağlıdır. Bu nedenle genel değerler belirtmek zordur ve Brainlab aşağıda verilen değerlerin herhangi birinin doğruluğunu garanti edemez. Kuşkunuz varsa lineer hızlandırıcı imalatçısına başvurun.

Özellikler/Genel Parametreler/Makine Parametreleri

ParametreAçıklama
İzin verilen kolimatör açıları, izin verilen masa (veya halka) açıları, izin verilen gantri açıları

Kolimatör açıları, masa (veya halka) açıları ve gantri açılarının izin verilen aralıklarını belirler. Bu aralıkların dışında açıları bulunan klinik protokoller yazılım tarafından atılır.

Doz uygulama sırasında minimum ve maksimum gantri hızıDoz uygulama sırasında minimum gantri hızı için tipik bir değer, Varian veya Elekta makineleri için 0,5 derece/sn ve MHI Vero için 0,3 derece/sn’dir.

Uygulanabilir planlar üretebilmek için maksimum gantri hızı için doğru bir değer özellikle önemlidir.

Desteklenen kontrol noktası aralıkları

Lineer hızlandırıcının desteklediği kontrol noktası aralıkları listesi. Yazılım, kontrol noktaları arasında mümkünse 4 derecelik değerde bir aralık kullanmak üzere yapılandırılmıştır. Lineer hızlandırıcı 4 derecelik değeri desteklemiyorsa desteklenenlerin listesinden en yakın değer kullanılır. Çoğu lineer hızlandırıcı 4 derecelik aralığı destekler.

Dinamik kapasiteler
Lineer hızlandırıcının doz oranı ve gantri hızı modülasyonuyla ilgili kapasitesinin belirlenmesini sağlar. Bu bölümündeki doğru ayarlar, uygulanabilir planlar üretmek açısından özellikle önemlidir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Doz Modülasyonu bölümü.

Gantri hızı modülasyonunu destekleyen makineler için tipik Maksimum Gantri Hızı Değişiklik değeri 0,75 (derece/sn)/kontrol noktasıdır.

 • Brainlab Novalis Classic, ”sabit doz oranı” ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Only Dose Rates From Dose Rate List öğesini kullanın.
 • MHI Vero, ”sabit doz oranı” ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List öğesini kullanın.
 • Eski Elekta lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz oranı” ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Only Dose Rates From Dose Rate List öğesini kullanın.
 • Eski Varian lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz oranı” ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List öğesini kullanın.
 • Kalan tüm (daha yeni) lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz oranı” ve ”değişken gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List öğesini kullanın.

Özellikler/MLC/MLC Sınırları

Planlar uygulanabilir değilse en yaygın neden, MLC kumandasının teknik sınırlarını aşan bir yaprak hareketidir. Bu nedenle bu bölümündeki değerleri azaltmak uygulanabilir tedavi planları oluşturmaya yardım edebilir.

Yaprak hareketi için üç olası kısıtlama vardır:

 1. Maksimum yaprak hızı: En önemli kısıtlama maksimum yaprak hızıdır. Desteklenen makinelerin çoğu için 25 mm/sn tipik bir değerdir. Ancak Brainlab Novalis Classic 10 mm/sn ile sınırlıdır ve Elekta Agility 35 mm/sn’yi destekler.

 2. Gantri derecesi başına yaprağın geçtiği maksimum mesafe: Ayrıca yaprak hareketi gantri derecesi miktarı başına kısıtlanmıştır. Varian veya Elekta makineleri için tipik bir değer 5,5 mm/derece ve MHI Vero için 4,4 mm/derecedir.

 3. Monitor unit başına yaprağın geçtiği maksimum mesafe: Bir başka kısıtlama da uygulanan monitor unit başına yaprağın geçtiği mesafe miktarıdır. Normalde bu kısıtlama Varian veya Elekta makineleri için gerekli değildir. MHI Vero makineleri 4,5 mm/MU’luk bir sınır gerektirir.

[Enerji/Modalite Başına] Ayarlanan Parametreler/Hızlandırıcı Ayarları/Doz Oranları

Desteklenen Doz Oranları

Desteklenen tüm (nominal) doz oranlarını belirler. Dinamik Kapasiteler dahilinde seçilen yapılandırmaya bağlı olarak tedavi planları, bu listeden bir veya daha fazla doz oranı veya bu listenin minimum ve maksimum değerleri arasındaki doz oranlarını kullanır.

Çoğu Varian lineer hızlandırıcı, Standart modda 100, 200, 300, 400, 500 ve 600 MU/dak ve SRS veya FFF modda daha yüksek doz oranlarını destekler.

MHI Vero ile VMAT uygulamaları için önerilen değerler 200, 250, 300, 350 ve 400 MU/dak’dır.

[Enerji/Modalite Başına] Ayarlanan Parametreler/Hızlandırıcı Ayarları/MU ve Tedavi Sınırları

Ark başına ve ark derece başına uygulanabilecek monitor unit miktarı konusunda alt ve üst sınırlar vardır.

Bir tedavi planı belli bir ark için üst monitor unit sınırından fazlasını gerektiriyorsa yazılım, arkı birkaç arka ayırır. Ortaya çıkan arklara bölümler denilir ve bunlar arka arkaya ışınlanmalıdır.

Bazı makineler Yüksek Doz Tekniği modunu destekler. Bu modun üst sınırları ayrı olarak ayarlanabilir:

 • Ark başına maksimum MU: Her bir ark başına (bölüm başına) maksimum monitor unit sayısı. Bu sınırı aşan bir ark bölümlere ayrılır. Uygun bir değer için lineer hızlandırıcınızın ve/veya R&V’nin dokümantasyonuna bakın. Eski makineler için tipik değerler 999 MU’dir. Daha yeni makineler bir arkta maksimum 7200 MU sağlayabilir.

 • Ark derecesi başına minimum MU: Her bir arkın ark derecesi başına (bölüm başına) minimum monitor unit sayısı. Varian veya Elekta makineleri için tipik bir değer 0,30 MU/derece ve MHI Vero için 0,74 MU/derecedir.

 • Ark derecesi başına maksimum MU: Her bir arkın ark derecesi başına (bölüm başına) maksimum monitor unit sayısı. Bu sınırı aşan bir ark bölümlere ayrılır. Varian ve Elekta makineleri için tipik bir değer 20,00 MU/derece ve MHI Vero için 22,20 MU/derecedir.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08