Spine SRS

Tartalomjegyzék

Halo Algoritması İş Akışı

Halo algoritmasının adımları aşağıdaki tabloda açıklanır. Yukarıda açıklandığı gibi belli vakalarda kapsama azaltma miktarı ve bu nedenle de halo, optimizasyon boyunca birkaç kere güncellenebilir.

Adım

1.

PTV için Desired Coverage Volume, tedavi planını normalleştirmek için kullanılır.

2.

Most Important OAR OAR kısıtı, Strict olarak ayarlanıp ihlal edilir.

3.

PTV kapsaması, ihlal miktarına bağlı olarak azaltılır.

4.

Bu azaltılmış kapsama bir halo çapına çevrilir.

5.

Halonun kapsadığı PTV içindeki vokseller “feda edilecek” olarak işaretlenir.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08