Spine SRS

Tartalomjegyzék

VMAT Optimizasyonu

Başlangıç VMAT Planı

Optimizasyonun ilk adımı, optimizasyonun sonraki ana bölümü için başlangıç noktası olarak hizmet eden bir ilk VMAT ark grubunun üretilmesidir. Bu ilk grup şu şekilde üretilir:

  • IMRT’ye benzer bir akıcılık bazlı optimizasyon

  • Her ark yönünden en büyük akıcılık katkılarını yakalamaya çalışan özel amaçlı bir yaprak dizileyicisi

Ortaya çıkan arklar PTV reçetesini yerine getirir ve yaprak hız sınırları gibi makine kısıtlarına uyar Bu nedenle bu arklar halihazırda bir lineer hızlandırıcı tarafından gönderilebilir. Ancak henüz dozimetrik olarak yüksek kalitede bir tedavi planı oluşturamazlar. Bunun yerine ana optimizör için sadece başlangıç noktası olarak kullanılırlar. Böylece optimizasyonun bu bölümü ikinci adıma kıyasla nispeten kısadır.

Optimize Edilen VMAT Planı

Optimizasyonun ikinci adımı, tedavi planlayıcısının dozimetrik gereksinimlerini mümkün olduğunca en iyi biçimde karşılamak için hem yaprak konumlarını hem de kontrol noktası ağırlıklarını değiştiren, doğrudan açıklık bazlı bir optimizördür (DAO). Doğrudan açıklık bazlı, optimizasyon sırasında sadece uygulanabilir tedavi planlarının değerlendirildiği ve birbirleriyle karşılaştırıldığı anlamına gelir. Böylece sonradan yaprak dizilemesi gerekli değildir. Ayrıca optimizasyon en iyi çözümü bulmak için kaba güç kullanır ve bu nedenle herhangi bir özel hedef işlevi biçiminden bağımsızdır. Bu durum optimizasyon hedeflerinin formülasyonunda da fazla esneklik sağlar (örn. yaprak hareketi sınırlamalarının veya monitor unit gereksinimlerinin kolay entegrasyonu). Bu nedenle spesifik gereksinimlerinize bağlı olarak GUI’de sağlanan kaydırıcılar aracılığıyla çeşitli optimizasyon hedefleri ayarlanabilir.

Optimizasyonun bu bölümü, zaten normal doz hesaplama algoritmasını kullanır (seçiminize bağlı olarak Pencil Beam veya Monte Carlo). Böylece optimizasyon süresinin çoğu bu ikinci adımda geçer. Ne var ki sonradan doz hesaplaması gerekli değildir. Optimizasyon sırasında ve sonunda gördüğünüz, halihazırda nihai doz hesaplamasıyla birlikte nihai tedavi planıdır.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08