Spine SRS

Tartalomjegyzék

Bir Doz Planının Hesaplanması

Overview DüzeniMakine profili, protokolü ve kurulumunu seçtikten sonra Overview düzeni otomatik olarak açılır.

No.Bileşen

Plan Analysis tablosu: Metastazlar ve OAR’lar için ayarlanabilir parametreleri görüntüler. Kaydırıcı ayarları normal görüntüleme modunda ayarlanabilir. Advanced Editing modunda ilave ayarlar düzenlenebilir.

Configuration: Makine profili, protokolü veya kurulumunu değiştirmek, SRS Prescription (controlled inhomogeneity) modunu seçmek veya Advanced Editing modunu etkinleştirmek için yapılandırma menüsünü açın.

Büyütülmüş aksiyal, koronal ve sagital kesit görünümleriyle birlikte arkların 3D görünümünü, aksiyal, koronal, sagital kesit görünümünü veya DVH görünümünü gösteren değiştirilebilir görüntü seti.

Hesaplama Seçenekleri

Uyarı
Düğmeİşlev


Doz planını oluşturmak için Calculate öğesini seçin.Optimizasyonu durdurmak için Cancel öğesini seçin. Bu geçerli bir doz planıyla sonuçlanmaz.Hesaplamayı hızlandırmak üzere optimizasyonu durdurmak için Finish öğesini seçin. Bu geçerli bir doz planıyla sonuçlanır.Hesaplamayı durdurduktan sonra veya parametrelerin herhangi birini değiştirdikten sonra (örn. kaydırıcılar, Dose Shaper) hesaplamaya devam etmek için Continue öğesini seçin.

Geri Alma SeçenekleriDüğmeİşlev
Revert

En son eyleminizi iptal etmek için Revert öğesini seçin (örn. kaydırıcı konumları, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Gerektiği kadar sık seçin.

Revert allİlk optimizasyon öncesine geri dönmek için Revert all öğesini seçin.
Monte Carlo
Aşağıdaki işlemler için Monte Carlo öğesini seçin:

  1. Monte Carlo algoritmasını kullanarak doz dağılımını hesaplamak. Monte Carlo modunda yazılım Monte Carlo algoritmasını kullanarak mevcut tedavi planından doz dağılımını yeniden hesaplar. Bu nedenle önce Pencil Beam algoritmasını kullanarak bir tedavi planı hesaplamalısınız (Monte Carlo kapalı).
  2. İleri doz hesaplaması için kullanılan doz motoruna geçin:

    • Monte Carlo kapalı = Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz ve Pencil Beam ileri dozu

    • Monte Carlo açık = Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz ve Monte Carlo ileri doz

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08