Spine SRS

Tartalomjegyzék

Yazılım ile Uyumluluk

Uyumlu Brainlab Tıbbi Yazılımları

Uyarı

Brainlab Ürünü Olmayan Diğer Yazılımlar

Brainlab yalnızca eşleştirme değiş tokuşunu Multimodality Registration for Radiation Oncology (Radyasyon Onkolojisi için Çoklu Modalite Eşleştirme) üzerine Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Integrating the Healthcare Enterprise – Radyasyon Onkolojisi) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) profili tarafından önerilen şekilde yapan sistemlerin kullanılmasını önerir. Bu belgede sağlanan tanımlar bir grup klinisyen ve satıcı tarafından belirlenmiştir ve klinik iş akışları ile ilgili güvenlik hususlarını ele alır.

Uyarı
Uyarı

Uzaktan Yardım

Talep edilmesi durumunda yazılım iş istasyonu, iHelp® (Axeda) aracılığıyla Brainlab desteğine uzaktan erişim ile donatılabilir.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08