Spine SRS

Tartalomjegyzék

Sistemin Kullanılması

Amaçlanan Kullanım/Kullanım Endikasyonları

RT Elements kraniyal, baş ve boyun ve ekstrakraniyal lezyonların stereotaktik, konformal, bilgisayarla planlanmış, Lineer hızlandırıcı tabanlı radyasyon tedavisinde kullanım için radyasyon tedavisi planlama uygulamalarıdır.

Amaçlanan Kullanıcı Profili

Hedeflenen kullanıcılar, radyasyon tedavisi planlaması yapan tıbbi uzmanlardır (tıbbi fizik uzmanı, radyasyon onkoloğu, dozimetristler, hekimler vb.).

Ortam

Bilgisayar donanımının bir hastane ortamında (ör. Klinik planlama ofisinde) kullanılması amaçlanmaktadır. Hastane IEC 60601-1, IEC 60950 gibi genel düzenleme ve standartlara uymalıdır. Yani, hastane ortamında yalnızca geçerli standartlara uyan parçalar kullanılabilir.

Güvenilirlik İncelemesi

Uyarı
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08