Spine SRS

Tartalomjegyzék

Mesafelerin Ölçülmesi

Adım

1.

Distance öğesini seçin.

2.

Bir kesit içindeki mesafeyi ölçmek için kesitte iki hedef nokta seçin. Bunların arasındaki mesafeyle birlikte bitim noktasının nokta bilgileri görüntülenir.

3.

Farklı kesitlerdeki iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için:

  1. İlk kesitteki hedef noktaya tıklayın.

  2. Fare tekerini kullanarak hedef noktaya gidin.

  3. Hedef kesitteki ikinci noktaya tıklayın.

Bu işlem farklı görüntü görünümleri boyunca da yapılabilir.

4.

Bir çizgiyi taşımak için fare işaretçisiyle üzerine gelin ve sol fare düğmesiyle yeni konumuna sürükleyin.

5.

Tüm çizgileri kaldırmak için işlevin seçimini kaldırmak üzere Measure altındaki Distance öğesini seçin.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08