Spine SRS

Tartalomjegyzék

DVH Konformite Endeksleri

Arka Plan

Konformite endeksi, doz dağılımı hacminin PTV’lerin boyutu ve şekliyle ne kadar doğru eşleştiğini belirtir. Yazılım, hedef hacim başına ters Paddick konfromite endeksini (CI) ve gradyent endeksini (GI) sağlar.

Uyarı

Ters Paddick Konformite Endeksi (CI)

CI, %100 izodoz hacminin hedef hacmine ne kadar iyi uyduğunu açıklar. Bu işlem ters Paddick CI olarak hesaplanır:  • İlk terim kapsama dozundan (Dcoverage) fazlasını alan normal dokuyu cezalandırır.

  • İkinci terim, tümör hacmi içindeki soğuk noktaları (kapsama dozu altındaki doz) cezalandırır.

Mükemmel bir teorik doz dağılımının CI’si “1” olurdu.

Gradyent Endeks (GI)

GI, %100 izodozdan %50 izodoza doz düşüşünün dikliğini açıklar:Mükemmel bir teorik doz dağılımının GI’si “1” olurdu.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08