Spine SRS

Tartalomjegyzék

Nesnelerin Belirlenmesi

Object MenüsüObject Manipulation her nesne için Name, Type ve Role ile ilgili bilgileri kaydeder.

Clinical Protocol EditorKlinik protokoller OAR Kısıtlar listesindeki her giriş için şu bilgileri içerir: Organ Type.

PTV’nin Bulunması

Yazılım tedavi edilecek PTV’yi şu sırayla arar:

  1. Role = PTV. Uygun nesneler yoksa o halde

  2. Role = CTV. Uygun nesneler yoksa o halde

  3. Type = Tumor.

Boost’un Bulunması

Yazılım, aşağıdaki koşulların tamamı karşılanırsa PTV içindeki bir nesneyi otomatikman boost olarak algılar:

  • Boost tamamen PTV içindedir.
  • Boost’a PTV ile aynı Role ve/veya Type atanmış olmalıdır (yukarıdaki kurallar uyarınca).

Algılanırsa yazılım boost’u eşzamanlı entegre boost (SIB) planı olarak kullanır. VMAT optimizasyonu, “saf” PTV yerine PTV için girilen reçete ve kısıtları (PTV – boost) kullanır.

OAR’ların Bulunması

Yazılım Clinical Protocol Editor öğesinden bir organ türleri listesi derler. Bu listedeki her Organ Type için yazılım OAR’ları aşağıdaki sırayla arar:

  1. Type = Organ Type. Birden fazla nesne bulunursa ayrıca

  2. Role = OAR.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08