Spine SRS

Tartalomjegyzék

OAR’ları Korumak için İzodoz Çizgilerinin ŞekillendirilmesiAdım

1.

Dose Shaper öğesini seçin.

2.

Çizgiyi fareyle sürükleyerek izodoz çizgisini şekillendirin.

İzodoz çizgileri üzerine geldiğinizde bir sarı doz bulutu belirir . Sarı oklar geçerli izodoz çizgisinin hangi yöne sürüklenebileceğini belirtir.

3.

Taşınmakta olan izodoz çizgisi doz açıklamasında turuncu olarak vurgulanır .

4.

Kesik çizgi değiştirilmiş izodoz çizgisini belirtir.

5.

Son optimizasyondan beri yapılan tüm doz şekillendirmelerini iptal etmek için Revert öğesini seçin. Optimizasyondan bağımsız olarak tüm doz şekillendirmelerini geri almak için açıklamada vurgulanan izodoza çift tıklayın.

6.

Continue öğesini seçin.

Algoritma, bütün diğer kısıtlar dikkate alınarak şekillendirilen dozu (kesik çizgi) mümkün olan en iyi biçimde yansıtan fiili dozları (düz çizgi) elde etmeye çalışır.

Şekillendirilen izodoz, fiili dozun şekillendirilen doza ne kadar iyi yaklaştığını belirtmek üzere görüntülenir.

7.

Tek bir izodoz çizgisi için gerektiği kadar sık tekrarlayın.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08